︎

Nota Legal i Política de PrivacitatDades Cipsalut, S.L.
Cipsalut, S.L.
amb domicili a c/ Muntaner, 40,
08011 Barcelona,
CIF: B-65823940.
Correu electrònic: cipsa@cipsalut.es

Acceptació i disponibilitat dels Termes generals d'us
Mitjançant l'acceptació dels presents termes, Vosté declara:
1. Que és una persona major d'edat
2. Que ha llegit i accepta els presents Termes generals d'us

Aquests Termes generals d'us regulen la relació jurídica que emana dels procesos de registre realitzats entre els Usuaris de la pàgina web www.cipsalut.es i la seva propietària Cipsalut, S.L. Els Usuaris accepten els Termes generals d'us des del moment en que es registren a la nostra web. Cipsalut, S.L. posa a disposició dels seus Usuaris l'adreça d'e-mail cipsa@cipsalut.es, per que puguin plantejar qualsevol dubte sobre els Termes generals d'us.
Normes aplicables
Els presents Termes generals d'us estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d'Abril, sobre Condicions Generals de Contractació, al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, que va aprovar la Llei de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de Desembre de 1999, per el que es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals i el Reglament General 976/2016 de 26 de maig, de Protecció de Dades.
Modificació dels Termes generals d'us
Cipsalut, S.L. podrà modificar els Termes generals d'us notificant'ho als Usuaris amb antelació suficient, amb la fi de millorar els serveis de Cipsalut i dels productes oferits a la seva web www.cipsalut.es. Mitjançant la modificació dels Termes generals d'us exposats a la pàgina web de Cipsalut, S.L., s'entendrà per complert aquest deure de notificació.
En qualsevol cas, els termes generals d'us aquí exposats tenen caràcter obligatori i vinculant; qualsevol persona que no accepti aquests termes haurà d'abstenir-se d'utilitzar el portal i/o els serveis de cipsalut.es
Els Termes generals d'us no creen cap contracte de societat, de manament, de franquícia, o relació laboral entre Cipsalut, S.L. i els seus Usuaris.
Cipsalut, S.L. es reserva el dret de rebutjar qualsevol solicitud de registre, o de cancelar un registre prèviament acceptat, sense que estigui obligat a comunicar o exposar les raons de la seva decisió i sense que aixó generi algun tipus de dret a indemnització o rescabalament.
Descripció dels serveis de Cipsalut, S.L.
Cipsalut, S.L. és una empresa privada de serveis de la salut, cobrint principalment les àrees de Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora, Medicina Estètica, Dietètica i Nutrició i Gabinet d'Estètica, Medicina Esportiva, Podologia, Psicologia Clínica i Logopèdia.
Cipsalut, S.L. realitza campanyes de e-mail per comunicar als seus Usuaris registrats les novetats incorporades als seus serveis, i ofereix la posibilitat d'accedir a tractaments privats a preus accessibles, a través de les seves pròpies promocions.
Aquestes promocions tenen una caducitat expresa i reflexada tant en la descripció del servei com en la promoció un cop impresa.
Els Usuaris de Cipsalut poden remitir i recomanar els serveis de Cipsalut als seus amics i coneguts, a través de les xarxes socials, generant un gran volum de vendes i una gran notorietat per els nostres serveis mèdics i associats.
Registre
Per poder gaudir d'aquests avantatges simplement s'ha de registrar a cipsalut.es amb el seu correu electrònic perquè puguem informar de totes les novetats.
Així mateix pot crear el seu compte a través del formulari "Crea un nou compte", de manera totalment gratuïta. És obligatori completar el Formulari en tots els seus camps per poder utilitzar els serveis que oferim.
La informació i les dades personals seran utilitzades exclusivament per Cipsalut per identificar a l'Usuari i classificar el seu perfil per tal d'oferir una millor atenció.
Un cop s'hagi registrat l'Usuari accedirà al seu compte mitjançant l'ingrés de seu Usuari i Contrasenya a la secció de "Registre".
Privacitat i Protecció de Dades Personals
En compliment del que estableix el Reglament General 976/2016 de 26 de maig, de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Cipsalut, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis Cipsalut, mitjançant el lliurament de l'adreça de correu electrònic o altres dades personals. Els Usuaris donen el seu permís perquè aquestes adreces siguin utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis Cipsalut i productes oferts per Cipsalut, SL.
Els usuaris queden informats que aquesta comunicació es pot produir en el mateix moment en que proporcionen les dades a Cipsalut, S.L.

Cipsalut, S.L. posa a disposició dels Usuaris Clients l'adreça de correu electrònic cipsa@cipsalut.es, perquè aquests revoquin el consentiment prestat. Així com l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent.
Cipsalut, S.L. declara que compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular el Reglament General 976/2016 de 26 de maig, de Protecció de Dades i el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre, que desenvolupa la esmentada llei orgànica.
Propietat Industrial i Intel·lectual
Els continguts subministrats per Cipsalut, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Cipsalut, S.L.
Cipsalut, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui fer l 'usuari, tant de la informació com dels serveis Cipsalut en ella continguts.
Aquesta web és propietat de Cipsalut, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, són propietat exclusiva d'aquesta. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei Cipsalut oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Cipsalut, S.L. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Cipsalut, S.L. l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Cipsalut, S.L.
Enllaços a altres llocs d'Internet
Les pàgines d'Internet de Cipsalut, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Cipsalut, S.L.
Legislació aplicable i jurisdicció competent
Els presents Termes Generals d'Ús es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

Direcció
Diputació 95,
08011 Barcelona

Horari
Dilluns a Divendres
10h - 20h 

Contacta’ns
93 452 66 88
cipsa@cipsalut.es
︎︎